ماه: فوریه 2017

دامالان

صنعت دام یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد پایه ی یک کشور است که نقش بسزایی در رفع نیازهای اجتماعی از جمله تغذیه را دارد. هرقدر دام در محیط بهتر و سالم تری رشد کرده باشد، سلامت و کیفیت آن بیشتر خواهد بود. دامالان با توجه به نیازهای جامعه ماموریت خود را پرورش دام با […]

ادامه مطلب